Как да дюбелираме правилно?

Сградите, които са топлоизолирани са подложени на големи натоварвания – свиване или разширяване спрямо променящата се температура, влиянието на ветровете – всичко това предполага едно допълнително укрепване  на топлоизолационните системи.

 

РЕШЕНИЕ:

Ако системата не е дюбелирана правилно последствията са цялостно или частично нарушаване на ефективността й. Тук е важно от какъв материал са използваните топлоизолационни плочи.

  • Когато те са силно паропропускливи, като минералната вата например, атмосферното налягане при силен вятър е по-силно и силата която действа по-скоро се стреми да откъсне и събори плочите.
  • Обемното тегло също е важно – ако използвате плочи от каменна вата – дюбелирането е с дюбели с метални пирони, а при полистирен, например – се използват пластмасови дюбели. Затова механичното им закрепване трябва да е стабилно, да са съобразени дължината и дебелината на дюбелите, като се вземат в предвид височината на сградата и разполежението на терена, както и силата на ветровете в района.
  • Ако дюбелите се монтират под армиращата мрежа – трябва да са набити плътно за да се избегне проникването на влага
  • Ако дюбелите се монтират през армиращата шпакловка трябва да се зашпакловат допълнително.
  • При дюбелирането не е важен само броят използвани дюбели, но и правилното им разпределение върху топлоизолационните плочи.
  • Неспазването на практичните схеми за разположение води до висок разход на дюбели и ниско ниво на здравина.
  • Дюбелирането се извършва в участъци с плътен лепителен слой.