Как да оформим топлоизолационна система около покрив?

Когато топлоизолационната система е положена неправилно около покрива на сградата, се появяват проблеми от следното естество:

* напукване –  първа предпоставка за появята на влага.

* проникване на влага и вода – процес на поява на микроорганизми, а при отрицателни температури водата замръзва и се намаляват здравината и ефективността на топлоизолацията.

РЕШЕНИЕ:

Важно е да се спазва технологията на полагане на топлоизолационните системи около покрива. Оформянето на вътрешния ъгъл и наклона на покрива са едни от елементите на които трябва да обърнем внимание. Последователността на полагане е следната:

  • Върху топлоизолационните плочи се нанася лепило-шпакловъчна смес към която се полага стъклотекстилна мрежа.
  • Следва нанасяне на крайно покритие тънкослойна мазилка и се поставя ламаринена обшивка.
  • Следващата стъпка е поставянето на холкер, който да избегне напрежението между двете повърхности.
  • Следва полагането на битумен грунд и битумна хидроизолация, а след това се слага и полиетиленово фолио.
  • Прикрепят се топлоизолационни плочи с помощта на дюбели с пирон.
  • Поставя се фугоуплътнителната лента и алуминиевия цокълен профил с водооткап.
  • Монтира се PVC водооткапващ профил и поставяме еластична хидроизолационна лента.
  • Завършваме с циментова замаска върху която след изсъхване полагаме хидроизолацията и запечатваме с плочки или естествен камък прикрепени с лепило за тях.

По този начин вече имаме оформена топло и хидроизолация на вътрешен ъгъл около покрив, който да е надежден, здрав и устойчив във времето.