Мухъл и влага – как да хидроизолираме основата на сграда?

Мухъл и влага – това са често срещани проблеми в приземни етажи и избени помещения. За да предотвратим нежеланите миризми и плесени трябва да помисли за хидроизолиране на самата основа на сградата. Подпочвените води, нестабилните конструкции, пропукванията от улягането на сградата – всичко това са част от факторите на влияние.

 РЕШЕНИЕ:

Използването на продукт на Weber хидроизолация на циментова основа може да бъде едно от решенията на Вашия проблем. Той се свързва хидравлично с основата  и прониква в нейната структура. Полага се върху бетон или циментови замаски. Хидрофобния елемент  на готовата смес се свързва с замазката или бетона и неговото действие се активира когато е влажно и мокро. Следвайте следния метод на полагане:

  • Слоевете да се нанасят с четка, за по-добро сцепление първия слой може да се нанесе с четка с твърд косъм, а при използването на маламашка е добре повърхността да се награпи с четка.
  • Правилното полагане изисква минимум два слоя, които да покрият цялата площ.
  • При хидроизолиране на напорна вода се препоръчват 3 слоя хидроизолация, като дебелината на всеки слой трябва да е минимум 3мм.
  • След полагане на всички слоеве хидроизолация покритието трябва да се поддържа влажно минимум 24ч, без да замръзва поне 5 дни и да се пази от пряка слънчева светлина.
  • Ако се хидроизолира стена, тя трябва да се измаже, а пода се покрива с циментова замаска или друг вид покритие за завършване на цялостния процес на хидроизолационно полагане.