Как да оформим топлоизолационна система около покрив?

Как да оформим топлоизолационна система около покрив?

Когато топлоизолационната система е положена неправилно около покрива на сградата, се появяват проблеми от следното естество:

* напукване –  първа предпоставка за появята на влага.

* проникване на влага и вода – процес на поява на микроорганизми, а при отрицателни температури водата замръзва и се намаляват здравината и ефективността на топлоизолацията.

РЕШЕНИЕ:

Важно е да се спазва технологията на полагане на топлоизолационните системи около покрива. Оформянето на вътрешния ъгъл и наклона на покрива са едни от елементите на които трябва да обърнем внимание. Последователността на полагане е следната:

 • Върху топлоизолационните плочи се нанася лепило-шпакловъчна смес към която се полага стъклотекстилна мрежа.
 • Следва нанасяне на крайно покритие тънкослойна мазилка и се поставя ламаринена обшивка.
 • Следващата стъпка е поставянето на холкер, който да избегне напрежението между двете повърхности.
 • Следва полагането на битумен грунд и битумна хидроизолация, а след това се слага и полиетиленово фолио.
 • Прикрепят се топлоизолационни плочи с помощта на дюбели с пирон.
 • Поставя се фугоуплътнителната лента и алуминиевия цокълен профил с водооткап.
 • Монтира се PVC водооткапващ профил и поставяме еластична хидроизолационна лента.
 • Завършваме с циментова замаска върху която след изсъхване полагаме хидроизолацията и запечатваме с плочки или естествен камък прикрепени с лепило за тях.

По този начин вече имаме оформена топло и хидроизолация на вътрешен ъгъл около покрив, който да е надежден, здрав и устойчив във времето.

Как да оформим топлоизолационна система около прозорец?

Как да оформим топлоизолационна система около прозорец?

Прозорците са една от рисковите зони с интензивно натоварване. При постоянното отваряне и затваряне с времето се появяват напуквания. От тези напуквания се създават пролуки през които се просмуква влага, а тя нарушава качествата на топлоизолацията и разрушава мазилката. Много често при валежи през тези пукнатини прониква  и вода, а тя от своя страна при отрицателни температури замръзва, разширява се и разрушава материалите на топлоизолацията.

 

РЕШЕНИЕ:

За да избегнем подобни проблеми  можем да укрепим рисковите зони около вратите и прозорците, като използваме правилна последователност на техниката за „обръщането“ им с подходящите материали и елементи. Това ще осигури дълготрайност на топлоизолационната система дори при големи и интензивни натоварвания. Започваме с:

 • Полагане на топлоизолационни плочи по фасадата, като използваме лепило-шпакловъчна смес за тяхното закрепяне. Важно е около ъглите на прозорците да се използват цели плочи или парчета с точни размери!
 • Необходимо е да топлоизолирате участъка под подпрозоречната дъска, като залепите по рамково-точковия метод парче топлоизолационна плоскост.
 • След това нанесете с маламашка лепило-шпакловъчна смес по долния ъгъл на прозореца и поставете ъгловия профил, като вградите мрежата докато се покрие.Оставете поне 24 ч да изсъхне нанесения слой.
 • После залепете фугоуплътнителната лента и монтирайте подпрозоречната дъска, като й дадете наклон в посока навън за правилно отичане.
 • Монтирайте водооткапващият профил на външния ъгъл на прозореца и оразмерете ъгловите профили с мрежа за двата външни ръба на прозореца, нанесете лепило-шпакловъчна смес и вградете мрежата внимателно, като я застъпите по вътрешните ъгли поне на 20 см.
 • За външните ъгли пригответе парчета от стъклотекстилна мрежа 20х40см и чрез лепило-шпакловъчна смес ги вградете диагонално на ъглите.
 • Дюбелирайте по схема и нанесете по цялата повърхност лепило-шпакловъчна смес, сложете мрежата, като застъпвате поне по 10см и покрийте цялата мрежа отново с лепило-шпакловъчна смес.
 • Изчакайте 7 дни за пълно изсъхване и нанесете слой грунд, а след още 48ч нанесете и тънкослойна завършваща мазилка.

Как да дюбелираме правилно?

Как да дюбелираме правилно?

Сградите, които са топлоизолирани са подложени на големи натоварвания – свиване или разширяване спрямо променящата се температура, влиянието на ветровете – всичко това предполага едно допълнително укрепване  на топлоизолационните системи.

 

РЕШЕНИЕ:

Ако системата не е дюбелирана правилно последствията са цялостно или частично нарушаване на ефективността й. Тук е важно от какъв материал са използваните топлоизолационни плочи.

 • Когато те са силно паропропускливи, като минералната вата например, атмосферното налягане при силен вятър е по-силно и силата която действа по-скоро се стреми да откъсне и събори плочите.
 • Обемното тегло също е важно – ако използвате плочи от каменна вата – дюбелирането е с дюбели с метални пирони, а при полистирен, например – се използват пластмасови дюбели. Затова механичното им закрепване трябва да е стабилно, да са съобразени дължината и дебелината на дюбелите, като се вземат в предвид височината на сградата и разполежението на терена, както и силата на ветровете в района.
 • Ако дюбелите се монтират под армиращата мрежа – трябва да са набити плътно за да се избегне проникването на влага
 • Ако дюбелите се монтират през армиращата шпакловка трябва да се зашпакловат допълнително.
 • При дюбелирането не е важен само броят използвани дюбели, но и правилното им разпределение върху топлоизолационните плочи.
 • Неспазването на практичните схеми за разположение води до висок разход на дюбели и ниско ниво на здравина.
 • Дюбелирането се извършва в участъци с плътен лепителен слой.

Как да армираме допълнително натоварените детайли?

Как да армираме допълнително натоварените детайли?

Ефикасността  и дълготрайността на топлоизолационната система могат да бъдат нарушени от силно натоварване на определени участъци от фасадата. Това може да се избегне, чрез допълнително армиране на тези части. Едни от тях са:

*ъглите около отворите на вратите и на прозорците – много често там се концентрират статични напрежения, които с времето образуват напуквания.За да се избегнат, тези ъгли е препоръчително да се армират  допълнително с мрежа под прозоречните плотове.

*външните ъгли – за тях са характерни механичните натоварвания. При разрушаването на външните ъгли се появява влага, а от там се нарушава и функционалността на топлоизолацията.

*вътрешните ъгли – необходимо е тези ъгли, които са около отворите за вратите и прозорците също да се армират с мрежа допълнително, тъй като много често тези участъци са изолирани с по тънък слой топлоизолация, а това от своя страна засилва условията за напрежение и напукване.

РЕШЕНИЕ

За да постигнете най-добрата ефективност на топлоизолационната система която използвате, Ви препоръчваме задължително да обърнете внимание на изброените по-горе рискови зони и да ги армирате допълнително, а след това и цялата фасада –  така те ще бъдат двойно защитени.

 • При подреждането на топлоизолационните плочи следвайте подредба, при която да се разминават вертикалните фуги между тях.
 • При оформянето на вътрешните ъгли използвайте готови профили, а за външните – готови ъглови профили с армировъчна мрежа, за да им придадете по-голяма здравина.
 • Положете армировъчната мрежа в предварително нанесения пласт лепило. Припокрийте всеки две съседни парчета с ивица, широка поне 10 см.
 • След армиране на рисковите зони пристъпете към цялостно изпълнение на армираната шпакловка, като нанасяте пласт от лепилото и  полагате мрежата  с лек натиск и я вграждате докато я покриете напълно.

Как да направим топлоизолация на една сграда?

Как да направим топлоизолация на една сграда?

Топлоизолацията на една сграда изисква инвестиции по отношение на труд и средства Професионал ЕООД Ви предлага 3 вида топлоизолационни системи. Изберете най-подходящата от тях според конкретните условия и действащите фактори.

Каква е основата на Вашата сграда?

Основата може да бъде съчетание от бетон, тухли, циментово-варови мазилки, дървени или гипсокартонени елементи и др. Стандартните лепила на циментова основа не са подходящи за основи от дърво, плоскости от дървесни частици или цимент. Трябва да се използва лепило, съобразено с основата, за да може здравината на топлоизолационната система да не  бъде компрометирана във времето под действие на външните влияния.

Каква е паропропускливостта на избраната Топлоизолационна   система?

Това зависи от подбора на компонентите и правилната технология на полагане. Ако тези изисквания се спазват, във Вашия дом влагата, мухъла и плесента няма да проникнат.

Какви са климатичните условия?

Температура, височина на сградата и сила на вятъра – това са фактори, на които трябва да обърнете внимание. Ако топлоизолацията не е съобразена с тях, нейната ефективност ще бъде нарушена.

Какво крайно покритие ще изберете?

Тук трябва да обърнете внимание не само на външния вид на Вашата сграда, но и на нейната защита. Важен момент са условията на експлоатация, здравината и цялостната ефикасност на избраната топлоизолационна система.

РЕШЕНИЕ:

Нашият съвет е да подберете продукти, които да са преди всичко изпитани, задължително да са придружени от сертификати за качество, да са взаимно допълващи се – за да действат в единна система.Не на последно място е необходимо да се съблюдава правилното полагане на избраната топлоизолационна система относно методологията и технологичното време между полагането на отделните й компоненти.

 • Основата, върху която ще се лепят плоскостите, трябва да бъде здрава, чиста и суха.
 • Лепилото се нанася по лепило-точковия метод, а плоскостите се редят като фугите им се разминават вертикално.
 • При ъгли на прозорци и врати топлоизолационните плоскости задължително се зарязват Г-образно, защото това са слаби детайли в системата, които трябва да бъдат подсилвани.
 • Дюбелирането се прави поне 24ч след полагането на плоскостите по фасадата, като дюбели се поставят само там където има лепило и накрая всички глави на дюбелите се шпакловат. Дюбелира се в зависимост от натоварването.
 • Следващата стъпка е шпакловане с мрежа – нанася се лепилото по височината на сградата и се полага мрежата като се притиска с маламашка. Отделните парчета мрежа се застъпват поне по 10см.
 • Ъглите се армират допълнително с 2 пласт мрежа и тогава се полагат PVC лайсни по всички ъгли на сградата както и всички водобрани.
 • Нанася се втора, а може и трета шпакловка за изравняване на повърхността.
 • Преминава се към грундиране – добре е грундът да се оцвети в цвета на мазилката или да е бял.
 • Следващата стъпка е полагане на мазилка с инструменти от неръждаема ламарина. Това е финишното покритие на самата топлоизолационна система

Мухъл и влага – как да хидроизолираме основата на сграда?

Мухъл и влага – как да хидроизолираме основата на сграда?

Мухъл и влага – това са често срещани проблеми в приземни етажи и избени помещения. За да предотвратим нежеланите миризми и плесени трябва да помисли за хидроизолиране на самата основа на сградата. Подпочвените води, нестабилните конструкции, пропукванията от улягането на сградата – всичко това са част от факторите на влияние.

 РЕШЕНИЕ:

Използването на продукт на Weber хидроизолация на циментова основа може да бъде едно от решенията на Вашия проблем. Той се свързва хидравлично с основата  и прониква в нейната структура. Полага се върху бетон или циментови замаски. Хидрофобния елемент  на готовата смес се свързва с замазката или бетона и неговото действие се активира когато е влажно и мокро. Следвайте следния метод на полагане:

 • Слоевете да се нанасят с четка, за по-добро сцепление първия слой може да се нанесе с четка с твърд косъм, а при използването на маламашка е добре повърхността да се награпи с четка.
 • Правилното полагане изисква минимум два слоя, които да покрият цялата площ.
 • При хидроизолиране на напорна вода се препоръчват 3 слоя хидроизолация, като дебелината на всеки слой трябва да е минимум 3мм.
 • След полагане на всички слоеве хидроизолация покритието трябва да се поддържа влажно минимум 24ч, без да замръзва поне 5 дни и да се пази от пряка слънчева светлина.
 • Ако се хидроизолира стена, тя трябва да се измаже, а пода се покрива с циментова замаска или друг вид покритие за завършване на цялостния процес на хидроизолационно полагане.

Как да хидроизолираме и облицоваме влажни помещения с плочки?

Как да хидроизолираме и облицоваме влажни помещения с плочки?

Поблемите свързани с влажните помещения са породени преди всичко от огромното наличие на влага. Облицоването им с плочки сами по себе си не е хидроизолация! Проникването на влага зад плочките води до поява на мухъл и плесени по стените на помещението. Това разрушава покритията им, води до потъмняване и неприятни миризми. Много често между яглите на две стени или между стените и пода на помещенията се образуват пукнатини, а през тях влагата преминава и в съседните помещения. Лошото уплътняване около отводнителните елементи също отдава влага от мръсните води. Крайния резултат от всички тези последствия на лоша хидроизолация е отлепянето на самите плочки, което е следствие от проникнлата вода зад тях, която замръзва при ниски отрицателни температури и ги разрушава.

 

РЕШЕНИЕ:

Максималната ефективност и защитата на влажните помещения се постига чрез правилно полагане на Weber система за хидроизолация, като се спазва стриктно технологията и се използват правилните и качествени продукти.

 • Температурата трябва да е +5*С, като предварително е необходимо да се премахнат всички неравности и пукнатини в основата на помещението
 • Препоръчва се полагането на хидроизолационни ленти по всички ъгли и критични зони около тръби и отводнителни елементи за да се избегне напукване и върху тях се нанася първи слой хидроизолация.
 • След изсъхване нанесете втори слой.
 • След нанасянето и на втория хидроизолационен слой и неговото изсъхване, вече може да се продължи с нанасяне на лепилото за плочки и тяхното редене.
 • В зависимост от продукта, с който хидроизолираме е необходимо полагането на бетон-контакт.
 • Фугирането е неизменна част от завършването на хидроизолирането на помещението със фугиращи смеси устойчиви дори на химикали, приложете след като изчакате 24ч да изсъхне лепилото на залепените плочки.

Друг подходящ продукт за хидроизолация е Акрофлекс на Вълков. Има еластично защитно покритие и се полага преди поставянето на фаянсови, теракотни и друг вид облицовки в бани. Нанася се бързо и много лесно с помоша на валяк или четка, като повърхността върху която се нанася трябва да е предварително добре почистена и суха. Полагат се няколко слоя при температура +10* С, при следната последователност:

 • Грундиране – разрежда се основният материал с вода в съотношение 70% към 30% и се нанася равномерно по повърхността.
 • Полагане на първи слой от хидроизолацията – върху добре изсъхналата грундирана повърхност, след това се слага омрежващо платно върху още мократа хидроизолация, като отделните платна се застъпват поне с по 5см.
 • След изсъхване се полага следващ слой Акрофлекс се полага бетон –контакт за да може да се положи флексово лепило върху хидроизолацията.
 • Предимствата са че това е екологично чист и безопасен метод с дълготрайност на покритието, здравина и висока еластичност, удобен е за употреба и е подходящ за повърхности със сложен релеф. Освен това изборът на тази хидроизолация Ви гарантира икономичност от гл.т. на използваните материали, защото при нея не е необходимо полагането на бетон-контакт.